ca · es
Construccions Clascà
Copyright Construccions Clascà
Aviso legal
C/ Catalunya, 138 baixos
08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
mail: clasca@consclasca.com
tel 93.842.23.23 fax 93.842.43.88